Thursday, June 8, 2017

Nota Buat Guru 8

Nota Buat Guru 8:
Perbuatan baik mudah menjadi tabiat sebagaimana perbuatan buruk mudah menjadi tabiat jika ianya dibiasakan dalam kehidupan. Biasakan diri dengan perkara kebaikan, kejahatan pula ditangguh-tangguh, dijauh-jauhkan dan dihindarkan dari diri dan masyarakat. Semoga diberi kekuatan dan petunjuk membuat kebaikan.

Abu Muhammad, Mohd Nuruddin

No comments:

Masa Itu Nyawa