Monday, December 19, 2011

Happy Birthday to Muhammad al-Barra' AyubSudah berumur 24 tahun mengikut perkiraan tahun Masihi, barakallahulak.

No comments:

Masa Itu Nyawa