Sunday, November 13, 2011

Sinergi Menjadikan Kita BersederhanaBersederhanalah, ianya lebih mudah untuk beristiqamah dan ianya lebih memaniskan kehidupan.

No comments:

Masa Itu Nyawa