Sunday, October 9, 2011

Hari-Hari Tanpa AllahMenjadikan seseorang itu sangat lemah.

No comments:

Masa Itu Nyawa