Friday, October 14, 2011

Cerita Si Degil

"Dalam sebuah kitab karangan 'Ustman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaakir
Alkhaubawiyi, seorang ulama yang hidup dalam abad ke XIII Hijrah,
menerangkan bahawa sesungguhnya Allah S.W.T telah menciptakan akal,
maka Allah S.W.T telah berfirman yang bermaksud : "Wahai akal
mengadaplah engkau."

Maka akal pun mengadap kehadapan Allah S.W.T., kemudian Allah S.W.T
berfirman yang bermaksud : "Wahai akal berbaliklah engkau!", lalu akal
pun berbalik.

Kemudian Allah S.W.T. berfirman lagi yang bermaksud : "Wahai akal!
Siapakah saya?". Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang
menciptakan saya dan saya adalah hamba-Mu yang daif dan lemah."

Lalu Allah S.W.T berfirman yang bermaksud : "Wahai akal tidak
Ku-ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu
Allah S.W.T menciptakan nafsu, dan berfirman kepadanya yang bermaksud
: "Wahai nafsu, mengadaplah kamu!".

Nafsu tidak menjawab sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah S.W.T
berfirman lagi yang bermaksud : "Siapakah engkau dan siapakah saya?".
Lalu nafsu berkata, "saya adalah saya, dan Engkau adalah Engkau."
Setelah itu Allah S.W.T menyiksanya dengan neraka jahim selama 100
tahun, dan kemudian mengeluarkannya.

Kemudian Allah S.W.T berfirman yang bermaksud : "Siapakah engkau dan
siapakah saya?". Lalu nafsu berkata, "saya adalah saya dan Engkau
adalah Engkau."

Lalu Allah S.W.T menyiksa nafsu itu dalam neraka Juu' selama 100
tahun. Setelah dikeluarkan maka Allah S.W.T berfirman yang bermaksud :
"Siapakah engkau dan siapakah saya?". Akhirnya nafsu mengakui dengan
berkata, " saya adalah hamba-Mu dan Kamu adalah Tuhanku."

Dalam kitab tersebut juga diterangkan bahawa dengan sebab itulah maka
Allah S.W.T mewajibkan puasa. Dalam kisah ini dapatlah kita mengetahui
bahawa nafsu itu adalah sangat jahat oleh itu hendaklah kita mengawal
nafsu itu, jangan biarkan nafsu itu mengawal kita, sebab jika nafsu
yang mengawal kita maka kita akan menjadi binasa.-Perkongsian dari salah satu yahoogroups, September 2007-

No comments:

Masa Itu Nyawa