Wednesday, September 28, 2011

Buatlah Bumi Sendiri

Jika mahu berpaling tadah, buatlah bumi sendiri.

Jika mahu tidur sahaja, buatlah bumi sendiri.

Jika mahu melawan perintah-Nya, buatlah bumi sendiri.

Jika mahu makan sahaja, buatlah bumi sendiri.

Jika mahu mengikut nafsu semata, buatlah bumi sendiri.

Jika mahu melihat segala, buatlah bumi sendiri.

Jika mahu melanggar batas, buatlah bumi sendiri.

Jika mahu syurga dunia, buatlah bumi sendiri.

Jika mahu cemerlang tanpa usaha, buatlah bumi sendiri.

Jika mahu pulangan besar tanpa usaha besar, buatlah bumi sendiri.

Jika mahu BUAT MAKSIAT, buatlah bumi sendiri.

Taubatlah berkali-kali!
Taubatlah berkali-kali!
Taubatlah berkali-kali!

Orang-orang mukmin yang bertaubat pasti berjaya!


Just write!!!
-with heart that guided-

No comments:

Masa Itu Nyawa