Friday, May 14, 2010

Jagalah Allah! ; Sumber Inspirasi & Motivasi - Hadith 19


Saat kelemahan dan keletihan jiwa, saya menatap satu untaian mutiara semangat dari Baginda Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam.. Alhamdulillah menguatkan hati, menenangkan jiwa, memberi jalan keluar kepada segenap permasalahan. Pergantungan dan permintaan hajat hanya kepada yang Esa.. Semoga hijab hati dan kegusaran jiwa makin terungkai dengan berpegang teguh kepada hadith ini. Ayuh sekalian pembaca, hayati hadith yang indah makna pegangan dan pengertian kehambaan ajaran baginda kepada kita ini..


HADITH 19

Dari Abi al-Abbas Abdillah bin ‘Abbas radiyallahu ‘anhuma katanya: Pada suatu hari adalah aku di belakang Nabi sallallahu ‘alayhi wa sallam, lalu Baginda bersabda: Hai anak! Aku akan mengajar engkau beberapa perkataan. Peliharalah Allah, nescaya engkau didapatiNya di hadapan engkau. Apabila engkau meminta maka memintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu dengan Allah. Dan ketahuilah! Sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul untuk member manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskannya oleh Allah ke atas engkau. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah ke atas engkau. Diangkatkan segala pena dan telah keringlah pula segala buku. Diriwayatkan oleh Tirmizi, dan katanya hadith ini hasan sahih.


Dan pada riwayat selain Tirmizi – ada disebut peliharalah Allah, nescaya engkau dapati Allah di hadapan engkau. Kenallah Allah pada masa lapang, nescaya ia kenal engkau pada masa susah. Dan ketahuilah! Sesungguhnya apa-apa yang (ditakdirkan) tidak datang kepada engkau, tidaklah ia kena pada engkau. Tetapi apa, yang kena pada engkau tidaklah tersalah kena pada engkau. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beserta kesabaran. Dan sesungguhnya kelapangan itu beserta kesusahan. Dan sesungguhnya bersama susah itu ada senang.


SYARAHANNYA:

Hadith ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan orang yang lain daripadanya dari Ibn al-Abbas. Ibn Abbas waktu itu berusia kurang dari sepuluh tahun. Ia adalah terkenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu al-Quran bergelar “Terjemahan al-Quran – penterjemah al-Quran “. Hadith riwayatnya adalah sebanyak seribu enam ratus enam puluh hadith.


Eentazhiriini,
Mohd Nuruddin Mohamed,
Jiwa pasti sakit kronik jika telah lama dihijab dan tidak dijemput Allah ke Istana Subuh dan Istana Tahajud Allah setiap hari. Muhasabah diri, Jangan melihat keburukan orang, pandanglah keburukan diri dan lupakanlah kebaikan dibuat. Moga Allah meramaikan jemaah subuh di masjid-masjid dan surau seramainya jumlah solat jumaat setiap minggu. Itulah paling ditakuti musuh kita, Yahudi.

No comments:

Masa Itu Nyawa