Tuesday, April 20, 2010

Setiap Amalan Berdasarkan Niat - Hadith 1


HADITH 1
Dari Amir al-Mu’minin Abu Hafs Umar Ibn Khattab radiyallahu ‘anh, katanya: Aku dengar Rasulullah sallalahu ‘alayhi wa sallam bersabda: Hanya segala ‘amal dengan niat dan tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu.


Diriwayatkan hadith ini oleh dua orang Imam hadith iaitu Abu ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah(1) al-Bukhari dan Abu al-Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi dalam kitab sahih keduanya, iaitu kitab yang amat sahih di antara segala yang pernah disusunkan.


SYARAHANNYA:
Hadith yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar Ibn Khattab bergelar Amir al-Mu’minin (raja segala orang beriman). Beliau, khalifah Islam yang kedua, terkenal sebagai seorang yang berani dalam urusan menegak kebenaran. Orang Islam menyebut beliau dengan panggilan Abu Hafs, ertinya bapa singa, mengingat keberanian kepahlawanan beliau itu.

Beliau banyak juga meriwayatkan hadithnya, semuanya berjumlah kira-kira 569 hadith. Di antara hadith itu ialah hadith yang pertama ini.


*(1)Ertinya petani menurut bahasa orang Bukhari


Eentazhiriini,
Mohd Nuruddin Mohamed,
Suasana baru perbetul niat.

No comments:

Masa Itu Nyawa