Friday, April 23, 2010

Rukun Islam Lima Perkara - Hadith 3


HADITH 3

Dari Abu Abdal-Rahman ‘Abdullah Ibn ‘Umar radiyallahu ‘anhuma katanya: Aku dengar Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Didirikan Islam atas lima (rukun): Syahadah (pengakuan) bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, dan mendirikan sembahyang, dan mengeluarkan zakat, dan mengerjakan haji di Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

SYARAHANNYA:

Hadith tersebut diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar, iaitu Abu Abd al-Rahman ‘Abdullah Ibn al-Khattab. Beliau seibu dengan Hafsah iaitu Zainab binti Maz’un, saudara perempuan dari ‘Uthman Ibn Maz’un. Ibn ‘Umar memeluk Islam di Mekah bersama ayahnya sewaktu beliau masih kecil lagi. Setelah itu berhijrah ke Mekah berserta ayahnya.


Di waktu terjadi peperangan Tabuk, beliau tidak diperkenankan turun berperang kerana umurnya masih muda. Tetapi dalam peperangan Khandak beliau ikut sama berperang dengan Umat Islam. Begitu juga dalam peperangan-peperangan yang lainnya.


Banyak ahli hadith meriwayatkan hadith Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam daripada beliau, iaitu sebanyak 1630 hadith. Beliau adalah termasuk salah seorang sahabah yang banyak meriwayatkan hadith. Juga beliau adalah seorang sahabat yang sangat kuat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dan sangat banyak dermanya, kadang-kadang sampai 30000 dirham yang disedekahkan dalam satu masa.Eentazhiriini,
Mohd Nuruddin Mohamed,
Bukit Indera Mahkota.

No comments:

Masa Itu Nyawa