Thursday, April 29, 2010

Nilai Peperangan di Mata Kedamaian (ISLAM) - Hadith 8HADITH 8

Dari Ibn ‘Umar radiyallahu ‘anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap (la ilaha illallah) – bahawa tiada Tuhan melainkan Allah – (wa anna muhammada-rrasulullah ) – bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka perbuat demikian itu terpeliharalah mereka daripadaku; darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka atas Allah Ta’ala. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.


SYARAHANNYA DAN NILAIANNYA:

Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari ‘Abdullah bin ‘Umar dan mempercayai nilai hukum yang amat penting dalam hubungannya dengan peperangan terhadap orang-orang yang memusuhi Islam; iaitu sejauh mana peperangan itu dilakukan, dan bilakah pula masa diberhentikannya.Eentazhiriini,
Mohd Nuruddin Mohamed,
Buka minda, buka buku, buka diskusi, jangan sekadar menghadap TV!

No comments:

Masa Itu Nyawa