Monday, April 26, 2010

Mengada-adakan Urusan Agama Yang Tiada Sandaran - Hadith 5


HADITH 5


Dari Umm al-Mukminin (Ibu sekalian orang-orang Mu’min) iaitu Umm ‘Abdullah ‘Aisyah (radiyallahu ‘anha) katanya: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini suatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka (yang diada-adakan) itu tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan dalam riwayat Muslim: Barangsiapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tiada di atasnya urusan kami, maka ia tertolak.


SYARAHANNYA

Hadith in diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah Umm al-Mu’minin, isteri Rasulullah. Menurut riwayat yang termasyhur, Rasulullah mengahwininya dalam usianya enam tahun di Mekkah, iaitu 3 tahun sebelum hijrah dan bercampur dengan dia pada bulan Syawal sekembalinya dari perang Badr pada tahun kedua hijrah ketika ‘Aisyah berusia 9 tahun. Ketika Rasulullah wafat, ‘Aisyah berusia 18 tahun dan hidup selama 40 tahun selepas itu.


Ahli hadith meriwayatkan hadith daripadanya sebanyak 2210 hadith. 174 daripadanya disetujui oleh Bukhari Muslim, 64 daripadanya diriwayatkan oleh Bukhari sendiri, manakala 68 daripadanya diriwayatkan oleh Muslim.


*Kedudukan ‘Aisyah bagi orang-orang mukmin adalah sebagai ibu yang dimuliakan dan dihormati dan dipandang sebagai ibu yang haram dikahwini.


Eentazhiriini,
Mohd Nuruddin Mohamed,
Nantikan daku.

No comments:

Masa Itu Nyawa