Thursday, January 28, 2010

Pendidikan Sains Politik (3) - Karya-Karya Imam al-Ghazali


Memang benar bahawa Imam al-Ghazali adalah seorang tokoh politik yang ulung lagi agung; beliau telah melahirkan beberapa karya yang amat bernilai dalam bidang politik. Misalnya di dalam karyanya yang berjudul "al-Iqtisad fil-I'tiqad" (Kesederhanaan dalam Kepercayaan) dalam mana beliau membincangkan dari hal "Imamah" (Kepimpinan) bagi sebuah negara Islam.

Al-Ghazali telah mengupas secara amali hakikat politik dan selok beloknya dengan panjang lebar didalam karyanya yang berjudul "al-mustadzhiri" dan juga di dalam Kitab Ihya' Ulumuddin, jilid yang kedua dalam mana beliau mengupas tajuk "al-Ma'khuz wal-Akhiz" (yang diambil dan yang mengambil) berkenaan harta kekayaan seseorang sultan sesebuah negeri.

Sebagai ahli sains politik, al-Ghazali telah banyak membuat penyelidikan dan kajian terhadap karya-karya orang lain termasuklah sebuah karya yang amat terkenal berjudul "Kasyful-Asrar wa Hatkul-Astar" (Penyingkapan Rahsia dan Pencabulan Tabir) yang dihasilkan oleh hakim (kadi) bernama Abul Talib dalam mana al-Ghazali membuat penolakan terhadap puak-puak Rafidi dari golongan Batiniyah.

Berasaskan kitab Kasyful-Asrar inilah al-Ghazali membentuk karyanya yang berjudul "al-mustadzhiri" tadi. Di samping itu al-Ghazali juga telah menulis darihal hukum-hakam mengenai Ketua Negara seperti terdapat di dalam karyanya yang berjudul "al-Iqtisad fil-I'tiqad" yang telah pun disebut sebelum ini.


Perkongsian pencerahan sudut pandang,
Petikan karya Abu Bakar Hamzah,
Imam al-Ghazali Sebagai Sarjana Sains Politik.
Abu Fateh,
25200 Kuantan.

No comments:

Masa Itu Nyawa