Thursday, January 28, 2010

Pendidikan Sains Politik (2) - Karya-Karya Yang Tertinggal


Terdapat bukti yang nyata bahawa Imam al-Ghazali pernah belajar ilmu sains politik dari gurunya yang bernama Imam Juwaini (wafat pada 478 Hijrah). Nama penuh gurunya itu ialah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Heweh al-Juwaini. Imam Juwaini terkenal dengan sebutan Abul Ma'ali al-Juwaini dan digelar Imamul-Haramain. Gelaran ini ialah sempena dengan beliau pernah bertugas sebagai imam sembahyang di kedua-dua buah masjid besar iaitu Masjid al-haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Berikut ialah senarai beberapa buah karya dalam bidang sains politik semata-mata untuk ingat mengingat kepada para pencinta bidang penyelidikan dan kajian:

1. GhiyatulUmam fil-Iltiyath al-Dzulam (Pertolongan Umat Terhadap Kezaliman); Imam Juwaini;

2. al-Ahkam al-Sultaniyah (Hukum-hukum Tata Pemerintahan), Imam al-Mawardi;

3. al-Ahkam al-Sultaniyah (Hukum-hukum Tata Pemerintahan), oleh Kadi Abu Ya'la

4. al-Siyasiyah al-Syar'iyyah fi Islah al-Raie wal-Ra'ieyah (Polisi Syara' Dalam Memperbaiki Pemerintah dan Rakyat) oleh Ibnu Taimiyah;

5. al-Turuq al-Hukmiyah (Qaidah Membuat Keputusan) oleh Ibnul Qaiyim (Murid kepada Ibnu Taimiyah)

6. Tahrir al-Ahkam fi Tadbir Ahli-Islam (Pembukuan Segala Perintah Demi Mentadbir Umat Islam) oleh Imam Ibnu Jamaah;

7. I'anatul-Insan 'ala ahkamil-Sultan (Pertolongan Kepada Insan Terhadap Pemerintahan Sultan) oleh Imam Ibnu Jamaah;

8. Tahrir-Suluk fi Tadbiril-Muluk (Penyusunan Cara Pada Pentadbiran Raja) oleh Abul-Fadzl, Muhammad al-'Araj;

9. al-Minhaj (Peraturan) oleh al-Hulaimi, wafat 404-H;

10. al-Durrath al-Gharra Fi Nasihatil Salatin wal-Qudal wal-Umara' (Mutiara Cemerlang Pada Nasihat Sultan, Hakim dan Pembesar) oleh Mahmud Islam yang dikarangnya pada tahun 843-H dan

11. al-Jawahir al-Mudziah fil-Ahkam al-Sultaniyyah (Sinaran Permata Tentang Tata Pemerintahan Negara) oleh Abdul Rauf al-Manawi pada tahun 1031-Hijrah.

Disamping itu terdapat pula beberapa karya yang ditulis khusus tentang bidang pentadbiran dan nasihat kepada raja-raja dan pembesar-pembesar negeri, di antaranya ialah:-

1. al-Adab al-Kabir (Peradaban Agung) oleh Ibnu al-Muqaffa';

2. al-Taj (Mahkota) oleh al-Jahidz;

3. Sirajul-Muluk (Pelita Raja) oleh al-Turtusi;

4. al-Manhaj al-Masluk fi siyasah al-Muluk (Peraturan yang Dipakai dalam Polisi diRaja) oleh Abdul Rahman bin Abdullah untuk al-Nasir Salahuddin Yusuf, dan

5. al-Jauhar al-nafis fi siyasat al-Rais (Permata Bernilai Pada Perjalanan Pengetua) oleh Ibnu Haddad yang dikarangnya pada tahun 649 Hijrah.

Senarai di atas bukan sesuatu yang lengkap; ia cuma sebagai sentuhan sambil lalu dan peringatan semata-mata.


Perkongsian pencerahan sudut pandang,
Petikan karya Abu Bakar Hamzah,
Imam al-Ghazali Sebagai Sarjana Sains Politik.
Abu Fateh,
25200 Kuantan.


No comments:

Masa Itu Nyawa