Thursday, January 28, 2010

Pendidikan Sains Politik (1) - Pengenalan


Ramai orang masih menganggap kononnya falsafah politik atau sains politik adalah ilmu pengetahuan pusaka para pemikir bangsa Yunani Tua kemudian diwarisi pula oleh Dunia Barat moden. Anggapan seperti itu tentulah meleset jika diuji dengan neraca ilmiah zaman sains dan teknologi sekarang.


Mungkin masih ramai orang kurang menyedari hakikat bahawa sejarah sudahpun membuktikan tanpa ragu bahawa tamadun Islam telah dan terus menerus menyumbang kepada umat manusia suatu falsafah politik yang lengkap untuk tujuan membina negara kebajikan yang adil lagi mulia di muka bumi.


Rata-rata di dunia ini, Imam al-Ghazali lebih terkenal dengan bidang falsafah disamping karya-karyanya dalam bidang pendidikan insan; dan amat jarang sekali, jika pernah orang memperkatakan kaitannya dengan sains politik pada hal beliau adalah seorang ahli politik yang mempunyai falsafah politiknya sendiri. Dalam ruang yang amat sederhana ini penulis akan cuba menyentuh hal tersebut sekadar yang terdaya.Perkongsian pencerahan sudut pandang,
Petikan karya Abu Bakar Hamzah,
Imam al-Ghazali Sebagai Sarjana Sains Politik.
Abu Fateh,
25200 Kuantan.

Masa Itu Nyawa